-->

က်ီေမးလ္ဖြင့္တိုင္း Internet Explorer ေပၚေနသူမ်ားအတြက္


Google Talk ကေန က်ီေမးလ္ထဲကိုသြားခ်င္သူမ်ား ေမးလ္ဖြင့္တိုင္းဖြင့္တိုင္း Internet Explorer ပဲေပၚေနမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္ေအာက္ကအတုိင္းပံုစံေလးနဲ႔ရွင္းျပပါမယ္။

M နွိပ္လိုက္လို႔ ေမးလ္ထဲမေရာက္ပဲ Internet Explorer ထဲပဲေရာက္ေနရင္ အရင္ဆံုး မိမိMozilla Firefox ကိုဖြင့္လိုက္ပါ။

ျပီးရင္ Tools ကိုနွိပ္ျပီး Options ကိုနွိပ္လိုက္ပါ။ ျပီးရင္ေအာက္ကပံုအတိုင္း

Advanced ကကိုေရြးလိုက္ပါ ျပီးရင္ ေအာက္မွာ Always check to see if Firefox is the default browser on startup မွာ အမွတ္ျပဳတ္ေနလို႔ပါ။ အဲဒါကိုျပန္တပ္လိုက္ပါ ျပီးရင္ 0k ေပါ။
Read more »

ကရင္စာေပေရွ႔ေဆာင္ ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္
ကရင္လူမ်ိဳးတုိ႔တြင္ ေနထုိင္ရာေဒသ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကိုလုိက္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစာေပမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ေလသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ သုေတသီမ်ား၏ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးက တီထြင္ေရးသားခဲ့ေသာ စာေပေရးနည္းမ်ား(၉)မ်ိဳးရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာစာေပမ်ားသည္ ထြန္းကားက်ယ္ျပန္႔၍ ထင္ရွားျခင္း ရွိေလသည္။ ေဖာ္ျပပါ ေလ့လာေတြ႔ရွိရေသာ စာေပ (၉) မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပရေသာ္….

(၁)-ဗုဒၶဘာသာ အေရွ႕ပိုးကရင္စာေပ

ထုိစာေပသည္ ဖလံု (ပိုးကရင္) တုိ႔က `လိက္ထူ႔လီ´ ေရွးေဟာင္းစာေပအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ယင္းစာေပကို သထံုဘုရင္၊ မႏူဟာမင္ၾကီးထံပါး ခစားရေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား ပညာရွိ `မြန္ဒိင္´ အမည္ေခၚ `ဖူ႔ဒုိက္ေကာ္´ က တီထြင္ေရးသားခဲ့သည္။

(၂)-ႏွစ္ျခင္းဘာသာ၀င္ စေကာကရင္စာေပ

ထုိစာေပသည္ အေမရိကန္သာသနာျပဳ ေဒါက္တာ ဂြ်န္နသန္၀ိတ္ က ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၃၂-ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအကၡရာကိုမွီး၍ တီထြင္ေရးသားခဲ့သည္။ ဗ်ည္းအကၡရာ (၂၅) လံုးႏွင့္ သရ (၉) လံုးပါ၀င္သည္။

(၃)- ႏွစ္ျခင္းဘာသာ၀င္ ပိုးကရင္စာေပ

ထုိစာေပကိုလည္း ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၃၂-ခုနွစ္၊ ေဒါက္တာ ဂြ်န္နသန္၀ိတ္ ကပင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ဗ်ည္း (၂၆) လံုးႏွင့္ သရ (၁၀) လံုးပါ၀င္သည္။ ထုိစာေရးနည္းမွာ ေခါမ၊ ေရာမႏွင့္ အမ်ိဳးအမည္ မကြဲျပားေသာအကၡရာမ်ား ပါ၀င္ေနသျဖင့္ ဖတ္မွတ္ရာတြင္ မလြယ္ကူျခင္း၊ ကရင္အမ်ားစုကလည္း မၾကိဳက္မႏွစ္သက္ျခင္းရွိရာ ႏွစ္မၾကာမီ ေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလသည္။

(၄)- ေရာမအကၡရာ စေကာကရင္စာေပ

ထုိ္စာေပသည္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၃၂-ခုႏွစ္တြင္ ေဒါက္တာ ဂြ်န္နသန္၀ိတ္ ေရးသားတီထြင္ခဲ့ေသာ စေကာကရင္စာေပကိုမွီး၍ ဆရာထြန္းျမက တီထြင္ေရးသားျပီး ကရင္ေရးရာ ပညာေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ေစာဘထြန္းတင္က စိစစ္ျပင္ဆင္ေသာ ေရးသားနည္းျဖစ္သည္။ ယင္းစာေပသည္ ဗ်ည္းအကၡရာ (၂၆) လံုးႏွင့္
သရ (၉) လံုးပါ၀င္သည္။

(၅)- ျမန္မာအကၡရာကိုအေျခခံေသာ ပိုးကရင္စာေပ

ထုိစာေပသည္ ေဒါက္တာ ဂြ်န္နသန္၀ိတ္ တီထြင္ေရးသားခဲ့ေသာ ပိုးကရင္စာကို ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၅၂-ခုႏွစ္တြင္ ေဒါကတာ အယ္လ္ ဘေရတန္က ျမန္မာဗ်ညး္အကၡရာမ်ားကို မွီးယူ၍ တီထြင္ေရးေသာ စာေပျဖစ္သည္။ ဗ်ည္း (၂၆) လံုးႏွင့္ သရ (၁၀) လံုး ပါ၀င္ေသာ္လည္း ေနာင္အခါတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္၍ ဗ်ည္း (၂၇) လံုး ရွိလာေလသည္။

(၆)- ဗုဒၶဘာသာ ကရင္စာေပ

ထုိစာေပကို ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕၊ မဂၤလာေဇယံုေက်ာင္း ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦးနႏၵမာလာက သကၠရာဇ္ ၁၂၉၁-ခုႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၃၀-ခုႏွစ္တြင္ က်ံဳဒုိး ဇမၼသုခေက်ာင္း၌ တီထြင္းေရးသားခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ တီထြင္ေရးသားေသာစာသည္ ပိုးကရင္၊ စေကာကရင္ ၊ ကရင္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးဖတ္ရွဳႏုိင္ျပီး ျမန္မာ၊ မြန္၊ ေရာမအကၡရာကိုမွီး၍ ေရးသားခဲ့သည္။ ဗ်ည္း (၃၈) လံုးႏွင့္ သရ (၂)လံုး ပါ၀င္သည္။

(၇)- ဗုဒၶဘာသာ စေကာကရင္စာေပ

ထုိစာေပသည္ ဘားအံျမိဳ႕နယ္၊ မုကၠဒိေက်းရြာအုပ္စု၊ ကမ္းၾကီးရြာ၊ ျမိဳင္သာယာဆရာေတာ္ ဦးသာဂရ တီထြင္ေရးသားေသာ စာေရးနည္းျဖစ္သည္။ ပထမတန္းမွ ဆ႒မတန္းအထိ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ားျပဳစု၍
ယေန႔တုိင္ သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ရွိသည္။

(၈)- ဗရင္ဂ်ီဘာသာ စေကာကရင္စာေပ

ထုိစာေပသည္ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး အက္ဒြပ္ကဲလ္မင္းႏွင့္ ဗရင္ဂ်ီဘာသာ၀င္ စေကာကရင္အမ်ိဳးသား ဆရာေက်ာ္စိန္တုိ႔က ေရာမအကၡရာကို အသံုးျပဳ၍ တီထြင္ေရးသားခဲ့ျပီး ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၉၅၄-ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ယိုးဒယားျပည္၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၌ ပံုႏွိပ္ိထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ဗ်ည္းအကၡရာ (၂၀) လံုးႏွင့္
သရအကၡရာ (၉) လံုး ပါ၀င္သည္။ ထုိစာေရးနည္းကို ဖာပြန္ေဒသႏွင့္ ယိုးဒယားနယ္တုိ႔တြင္ သင္ၾကားၾကျပီး
ယိုးဒယားနယ္တြင္ ပို၍ ထြန္းကားလာေၾကာင္း သိရသည္။

(၉) လဲကယ္ဘာသာ `လိုက္ဆန္ေ၀ွ႔´

လဲကယ္ဘာသာကိုးကြယ္ေသာ ပိုးကရင္တုိ႔၏ `လိက္ဆန္ေ၀ွ႔´ ေခၚ ၾကက္ယက္စာေပျဖစ္သည္။ ထုိစာေပအား သကၠရာဇ္ ၁၂၀၈-ခုႏွစ္၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၄၆-ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာ ဘုုန္းေတာ္ၾကီး ဖူ႔က်ာ္ေသာင္လွ်က္ကလည္းေကာင္း၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္၊ ႏွစ္ျခားရြာ ဦးေမာင္ထုိင္ကလည္းေကာင္း၊ တီထြင္ေရးသားခဲ့ေၾကာင္း အဆုိႏွစ္ရပ္ရွိေလသည္။ ထုိစာေရးနည္းအား သကၠရာဇ္ ၁၂၂၂-ခုႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၆၁-ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ျခားရြာ လဲကယ္ဘာသာ၀င္ေခါင္းေဆာင္ `ဖိမုိက္ကာလီ´ က ပုရပိုက္ေပၚတြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ စတင္ေရးသားခဲ့ျပီး ဗ်ည္းအကၡရာ (၂၅) လံုးနွင့္ သရအကၡရာ (၁၂) လံုးပါ၀င္သည္။

+ Read more

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား စာေပမ်ားအနက္ ေရွးက်ေသာ စာေရးနည္းႏွင့္ မ်က္ေမွာက္တြင္ ထြန္းကားေနေသာ စာေရးနည္းမွာ (၃) မ်ိဳးခန္႔သာ ရွိေလသည္။ ထုိစာေပ (၃) မ်ိဳးမွာ မ်က္ေမွာက္တြင္ ေရးသား ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေသာ `လိက္ထူ႔လီ´ ေခၚ အေရွ႕ပိုးကရင္စာေပ၊ စေကာကရင္စာေပႏွင့္ အေနာက္ပိုးကရင္စာတုိ႔ျဖစ္သည္။ က်န္ေသာ စာေပအခ်ိဳ႕တြင္ သူ႔ေဒသအေလ်ာက္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအလုိက္ သင္ၾကားျခင္းလည္း ရွိေလသည္။ ေရွးက်၍ လူအမ်ား သံုးစြဲထြန္းကားေနေသာ စာေရးနည္းမ်ားအနက္ မူလက `ဖူ႕ဒိုက္ေကာ္´ တီထြင္ေရးသားခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာ အေရွ႕ပိုးကရင္စာေပသည္ က်ယ္ျပန္႔စြာ လြမ္းမုိးလ်က္ရွိေနသည္။ ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္မွ အစျပဳေသာ စာေရးနည္းျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ဗုဒၶဘာသာ အေရွ႕ပိုးကရင္တုိ႔က `လိက္ထူ႔လီအစ ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္က´ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ `ကရင္စာေပေရွ႕ေဆာင္ ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္´ဟူ၍လည္းေကာင္း ဂုဏ္ျပဳၾကသည္။

ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္တီထြင္ခဲ့ေသာ စာေရးနည္းသည္ ဖူ႔ဒုိက္ေကာ္၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ကရင္စာေပသမုိင္းတုိ႔တြင္ ထင္ဟပ္
ဆက္စပ္လ်က္ ရွိေလသည္။ ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္၏ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳၾကီးမားျခင္းကိုလည္း မ်က္ေမွာက္ အေရွ႕ပိုးကရင္ဘာသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ႏွလံုးသားတြင္ ကိန္း၀ပ္လ်က္ရွိေလသည္။
စာေပက်မ္းဂန္ထြန္းကားခဲ့ေသာ ကရဏၰကတုိင္း၊ သုဓုမ္ျပည္နယ္၊ အုပ္စိုးေသာ မင္းအဆက္ဆက္၌ ခစားေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား ပညာရွိမ်ားလည္း အေျမာက္အမ်ားရွိေလသည္။ ေအဒီ (၅) ရာစုေလာက္တြင္ အုပ္စိုးေသာ မြန္မင္းလက္ထက္၌ အိႏၵိယျပည္ေတာင္ပိုင္း ကဒမၺအကၡရာႏွင့္ပလႅ၀အကၡရာမ်ားမွတဆင့္ မြန္အကၡရာစာေပကို
တီထြင္လာေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက မွတ္ယူထားေလသည္။သုဓုမ္ျပည္႔ရွင္ မင္းသီဟရာဇာမင္းမွစ၍ (၅၇) ဆက္ေျမာက္ မႏူဟာမင္း ေခၚ သီရိၾတိဘ၀နာဒိတ်ာပ၀ရ ဓမၼရာဇာဘဲြ႔ခံ မကုဋမႏူဟာမင္းလက္ထက္တြင္ ပညာရွိအမတ္ၾကီးမ်ားရွိသည့္အနက္ ကရဏၰကတုိင္းသားပညာရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားအမတ္ၾကီးတစ္ဦးလည္း ရွိေလသည္။

ထုိပညာရွိအမတ္ၾကီးမွာ ဗညားဣႏၵဘြဲ႔ခံ မြန္အေခၚအားျဖင့္ `မြန္ဒိင္´ ျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား`ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္´ ပင္ျဖစ္သည္။
မႏူဟာမင္းလက္ထက္တြင္ ဆင္ျဖဴေတာ္ (၃၂) စီး၊ ပိဋကတ္အစံု (၃၀) ရွိေလသည္။ သုဓုမ္ျပည္ရွိ မြန္ပညာရွိ ရဟန္းေတာ္မ်ားက မြန္စာေပကိုအဓိကထား၍ တစ္ျပည္လံုးတြင္
တုိးတက္ထြန္းကားေအာင္ သင္ၾကားၾကေလသည္။ ကရင္အမ်ိဳးူသားပညာရွိအမတ္သည္ မြန္စာေပကို သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ျပီးေနာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားႏုိင္ရန္ အၾကံေတာ္ရျပီး ကရင္အကၡရာစာလံုးမ်ားကို တီထြင္ေရးသားေလသည္။ဖူ႔ဒုိက္ေကာ္ တီထြင္ေရးသားခဲ့ေသာ စာေရးနည္းသည္ ျဗဟၼီအကၡရာ၊ ကဒမၺအကၡရာကိုအေျခခံျပီး ကရင္စကား၊ ကရင္အသံထြက္ႏုိင္ေအာင္ ဗ်ည္းအကၡရာမ်ားျဖည့္စြက္၍ ျပဳစုခဲ့ေလသည္။

အမတ္ပညာရွိ ဖူ႔ဒုိက္ေကာ္သည္ ကရင္သင္ပုန္းၾကီးႏွင့္ အေျခခံသဒၵါ သဂၤဟမ်ားကို မြန္စာေပနည္းတူ ကရင္ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆုိေရးသားျပီး ေပရြက္ေပၚတြင္ အကၡရာတင္ထားေလသည္။ကရဏၰကတုိင္းရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားကိုလည္း တစ္ဆင့္ျဖန္႔၍ သင္ၾကားေလသည္။အမတ္ပညာရွိ ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္သည္ အခ်ိန္အားလပ္တုိ္င္း ပိဋကတ္စာေပမ်ားကို ကရင္ဘာသာသို႔ ၾကိဳးစားျပန္ဆုိေရးသားခဲ့ေလသည္။ ျပန္ဆုိျပီးသမွ် ပိဋကတ္အစံုမ်ားကိုလည္း ေပရြက္ေပၚတြင္ အကၡရာတင္၍ ေရးသားထားေလသည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၄၁၉-ခုႏွစ္၊ (ခရစ္-ခုႏွစ္ ၁၆၅၇-ခု)တြင္ ပုဂံျပည့္ရွင္ အနိရုဒၶေဒ၀ရာဇာဘဲြဲ႔ခံ အေနာ္ရထာမင္းသည္ ပိဋကတ္သံုးပံုစာေပကို အလုိရွိေတာ္မူ၍ မႏူဟာမင္းထံ ေတာင္းဆုိေလရာ မႏူဟာမင္းက ျငင္းဆန္ေတာ္မူသျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ဦးစီး၍ သုဓုမ္ျပည္ၾကီးကို လာေရာက္တုိက္ခုိက္ေလသည္။ အေနာ္ရထာမင္း တုိက္ခုိက္၍ မႏူဟာမင္း စစ္ရွဳံးေလသည္။
အေနာ္ရထာမင္းသည္ ဆင္ျဖဴေတာ္ (၃၂) စီးႏွင့္ ပိဋကတ္ေတာ္ အစံုသံုးဆယ္ကို ယူေဆာင္သြားေလသည္။ စာေပက်မ္းဂန္တတ္ေျမာက္ေသာ ရဟန္းသံဃာ (၁၀၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ မႏူဟာမင္း၏ မွဴးမတ္ဗုိလ္ပါမ်ား၊ လက္မွဳ ပညာသည္မ်ား လူေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္ကိုလည္း ပုဂံျပည္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားေလသည္။

အေနာ္ရထာမင္း သုဓုမ္ျပည္ကို လာေရာက္တုိက္ခုိက္ရာတြင္ ၾကိဳတင္တြက္ဆထားေသာ ပညာရွိအမတ္ၾကီး ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္က တပည့္မ်ားကို စည္းရံုးေစျပီး သူေရးသားထားေသာစာေပမ်ားကို ထုပ္စည္းလ်က္ ျမိဳ႕က်လွ်င္ ထြက္ေျပးယူေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေလသည္။ အမတ္ၾကီး ဖူ႕ဒိုက္ေကာ္ တြက္ဆထားသည့္အတုိင္းပင္ မႏူဟာမင္းစစ္သည္ေတာ္တုိ႔မွာ စစ္ေရးရွဳံးနိမ့္မည့္အေျခအေနဆုိက္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေနာ္ရထာမ်ားစစ္သည္ေတာ္မ်ားကို တုိက္ခုိက္၍ ျမိဳ႕တံခါးေပါက္သည္ႏွင့္ အမတ္ၾကီးဖူ႔ဒိုက္ေကာ္သည္ တပည့္(၄၀) ႏွင့္အတူ ညအခ်ိန္တြင္ တိတ္တဆိတ္ထြက္သြားျပီး ဘင္လုိင္ေခ်ာင္းရုိးအတုိင္း အေရွ႕ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးေလသည္။ (အခ်ိဳ႕ေသာ သမုိင္းအဆုိအရ အေနာ္ရထာမင္း စစ္ေအာင္၍ ပိဋကတ္က်မ္းဂန္ အတတ္ပညာရွိမ်ား ေခၚေဆာင္သြားေလရာ မြန္အမ်ိဳးသား မဟုတ္ေသာ ဖူ႕ဒိုက္ေကာ္အား ခြင့္လြတ္ခဲ့သည္ ဟု ဆုိေလသည္။ဤအဆုိိသည္ ယုတၱိ မရွိႏုိင္ေခ်။ ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္ႏွင့္ တပည့္မ်ား ထြက္ေျပးလြန္ေျမာက္သြားျခင္းက ပို၍ျဖစ္ႏုိင္ေလသည္။)

သုဓုမ္ျပည္က ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာေသာ ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္သည္ မိမိအပင္ပန္းခံ ျပဳစုေရးသားထားေသာ စာေပမ်ားကို တပည့္(၄၀) ႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ သယ္ေဆာင္လာခဲ့ရာ သံလြင္ျမစ္ကို ျဖတ္ကူးျပီး ဒိုဟနေတာင္တန္း ေခၚ ေဒါနေတာင္တန္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိသြားေလသည္။ထုိေနရာသည္လည္း လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျခင္းမရွိ၍ ေနာက္ဆံုး ရွမ္းတုိ႔နယ္(ယိုးဒယားနယ္) ကမၺဳရီ ေခၚ ဌာန္၀ေက်ာက္ေခါင္းအရပ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေလသည္။

ကရင္လူမ်ိဳးတုိ႔ သမုိင္းအရ ဌာန္၀ေက်ာက္ေခါင္းအရပ္သည္ အဆက္ဆက္ကပင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ထုိေဒသတြင္ ယိုးဒယားလက္ေအာက္ခံ ေစာ္ဘြားအဆင့္ ´ဖရသု၀ဏ္´ ဘြဲ႔အမည္ခံ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းႏွင့္ ဇြဲကပင္ေတာင္ေျခရွိ ကရင္မ်ား စစ္မက္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ထုိနယ္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရာတြင္ ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္ႏွင့္ တပည့္(၄၀) တုိ႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္းမွာ ပထမအၾကိမ္ျဖစ္သည္ဟု ကရင္ရာဇ၀င္၌ ဆုိထားေလသည္။ ေက်ာက္ေခါင္းနယ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္သည္ ထုိနယ္ရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအား စာေပသင္ၾကားပို႔ခ်ေလသည္။

ေက်ာက္ေခါင္းေဒသရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ စာေပကို သင္ယူၾကျပီး အဆက္မျပတ္ တတ္ေျမာက္ခဲ့ရာ ယေန႔တုိင္ ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္ တီထြင္ေရးသားခဲ့ေသာစာေပကို တတ္ေျမာက္သူမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရေပသည္။ အမတ္ၾကီး ဖူ႔ဒုိက္ေကာ္သည္ ေက်ာက္ေခါင္းေဒသတြင္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းမရွိသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းျပဳစုေသာစာေပမ်ားကို အစဥ္အဆက္ ဆက္လက္၍ သင္ၾကားၾကေလသည္။
သို႔ရာတြင္ ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္ ကြယ္လြန္ေသာ္ စာေပအား စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းသူမ်ား နည္းပါးလာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယိုးဒယားႏုိင္ငံတြင္ စစ္မက္ မၾကာမၾကာျဖစ္ပြါး၍ ဌာန္၀ေက်ာက္ေခါင္းနယ္ရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားတုိ႔သည္ စစ္မက္ေရွာင္တိမ္းရင္း ေျပးလႊားေနၾကလ်က္ရွိရာ စာေပမ်ားကိုလည္း မထိန္းသိမ္းႏုိင္ဘဲ ရွိေလသည္။ ဖူ႔ဒုိက္ေကာ္သည္ သူတီထြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ စာေပမ်ားကို ေနာင္အရွည္သျဖင့္ တည္တ့့ံေစရန္ ၀ါးျခမ္းျပားကို စနစ္တက် သပ္ျပီး ေက်ာဘက္တြင္ ေရးသားေလသည္။

ထုိသို႔ေရးသား၍ က်မ္းတစ္ေစာင္ျပီးတုိင္း ၀ါးျခမ္းျပား ေျမာက္မ်ားစြာကို သီ၍ ထားရေလသည္။ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕လွ်င္ ဆင္ႏွင့္တင္ျပီး ယူေဆာင္ရေလသည္။ ထုိသို႔ ဆင္ႏွင့္တင္၍ ယူေဆာင္သျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြါး၍ ေရွာင္တိမ္းေျပးရာတြင္ အကုန္အစင္ ယူေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္စာေပသည္ ေပ်ာက္ပ်က္၍ ပ်က္စီးရေလသည္။
သို႔ရာတြင္ ဖူ႔ဒုိက္ေကာ္၏ ေက်းဇူးသည္ ၾကီးမားစြာ က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။ ဖူ႔ဒိုက္ေကာ္ ေရးသားထားေသာ ကရင္ဘာသာစာေပသည္ ယခုလက္ရွိ ပိုးကရင္စာေပကိုလည္း `လိက္ထူ႔လီ´ ေရွးေဟာင္းစာေပအျဖစ္ ဂုဏ္ယူေခၚေ၀ၚၾကေလသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ကရင္စာေပ ေဖာ္ထုတ္ေရး ေကာ္မတီ (သံဃာ့ေကာ္မတီ) က စာေပတုိးတက္ျမင့္မားေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ကရင္စာေပေရွ႕ေဆာင္ ဖူ႔ဒုိ္က္ေကာ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးသည္ ၾကီးမားလွေပေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳအပ္ေပသည္။
Read more »

ကရင္လူမ်ိဳး၏ မူလဇာစ္ျမစ္ (၆)


ကရင္လူမ်ိဳး၏ မူလဇာစ္ျမစ္ (၅)
သုေတသနစာတမ္း
ေစာေဖာ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ျမစ္ႏွစ္မႊာေဒသ၊ ေျမထဲပင္လယ္ ဘက္မွ အေရွ႕ေတာင္အာရွဘက္သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေသာ အယူအဆကို အက္စ္ေကခ်ာတာဂ်ီ (S.K. Chatterji) က ေထာက္ခံ တင္ျပထားသည္ (The history and culture of the Indian meoiib. vol. 1, p148 – 149)။
ေျမာက္ဘက္မွ ေတာင္ဘက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကရာတြင္ တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ရွိ သံလြင္ျမစ္၊ မဲေခါင္ျမစ္၊ ယန္စီက်န္ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားအတိုင္း ေျပာင္းေရႊ႕လာပံုရသည္။ သံလြင္ႏွင့္ မဲေခါင္ ျမစ္ႏွစ္ခု အနီးကပ္ဆံုးေနရာသည္ (၁၀) မိုင္သာ ေ၀းၿပီး မဲေခါင္ႏွင့္ ယန္စီက်န္ျမစ္ အနီးဆံုးေနရာသည္ မိုင္ (၅၀) ခန္႔သာ ရွိသျဖင့္ မနီးမေ၀းရွိေသာ ျမစ္ေၾကာင္း (၃) ေၾကာင္းမွ အာရွအေရွ႕ေတာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာပံုရပါသည္။ ယန္စီက်န္ ျမစ္၀ပိုင္းႏွင့္ ျမစ္၀ွမ္းေအာက္ပိုင္းသည္ ေရလႊမ္းမိုးသျဖင့္ ထိုေဒသသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိသြားေသာ ကရင္မ်ားသည္ ေတာင္ဘက္ ဗီယက္နမ္ရွိ ျမစ္နီျမစ္ေၾကာင္းျဖင့္လည္း ေတာင္ဘက္သို႔ ေရႊ႕လာပံုရပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က M.A.B သတင္းဌာနမွ မိတ္ေဆြတဦးသည္ ေျမာက္ဗီယက္နမ္၊ ဟႏိြဳင္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဗီယက္နမ္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ကို ၀င္ေရာက္ေလ့လာရာ ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္းမ်ားသည္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္းမ်ားႏွင္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပ သိရွိ ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကရင္ေရွးလူႀကီးမ်ား၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားသည္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္သည္မွာ ေပၚလြင္ေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ၀င္ေရာက္လာပံုမွာ ေလ့လာရသမွ် ေၾကးေခတ္ထြန္းကားခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မွတဆင့္ တေရြ႕ေရြ႕ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကၿပီး သံလြင္ျမစ္၊ ေရႊလီျမစ္ (မအိုကႅိဳး) မွတဆင့္ တေကာင္းအရပ္သို႔ ေရာက္လာၾကသည္ဟု ေရွးကရင္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ တေကာင္းအရပ္တြင္ ေျမျပန္႔၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ေကာင္းပံုရသျဖင့္ အေျခခ် ေနထိုင္ၾကေလသည္။

တေကာင္း ဟူေသာ အမည္မွာ ကရင္ဘာသာျဖင့္ တူေကာ ဟုေခၚသည္။ ရွမ္းဘာသာျဖင့္ တာေကာ ဟု ေခၚၿပီး ဖားစည္ဆိပ္ကမ္း ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ (တာ- ဆိပ္ကမ္း၊ ေကာ- စည္)။ ကရင္မ်ား နတ္စည္ ကဲ့သို႔ တန္ခိုး ရွိသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ရွမ္းမ်ားက ျမစ္ကမ္းနားတြင္ လာေရာက္ေရာင္းခ်ၾကသျဖင့္ တာေကာ ဟု အမည္တြင္ရာမွ တေကာင္းဟု ေခၚတြင္လာခဲ့သည္ဟု အဆိုရွိေလသည္။
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။ ကရင္မ်ားက ပုသိမ္ ဟုမေခၚဘဲ ပသိ ဟု ေခၚၾကသည္။ ေရွးအခါက ကရင္မ်ား ေနထိုင္ရာ ေဒသသို႔ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္ရန္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ေရာက္လာေသာ ပသိ လူမ်ိဳးမ်ားကို အစြဲျပဳၿပီး ၎တို႔ ေစ်းလာေရာင္း၀ယ္ေသာ ကရင္တို႔ ေနထိုင္ရာ ေနရာကို ပသိ ဟုေခၚလာၾကရာမွ ပုသိမ္ဟု တြင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္စက ျမစ္အမည္မ်ား မရွိၾကေသးပါ။ ကရင္မ်ားက ယခု ဧရာ၀တီျမစ္ကို ယဲ့၀ါးကႅိဳး၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ကို ပရဲလိုကႅိဳး၊ သံလြင္ျမစ္ကို ဃိုလိုကႅိဳး၊ မဲေခါင္ျမစ္ကို ေကာလို ဟူ၍ အမည္ေပးခဲ့သည္။


ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔သို႔ တသုတ္ၿပီးတသုတ္ ေၾကးေခတ္ကတည္းက ၀င္ေရာက္လာခဲ့ ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းတြင္ ကရင္ ဟူေသာ အမည္သည္ ထူးဆန္းစြာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနပါသည္။ သ႑ာန္အားျဖင့္ အေ၀း၌ စိမ္းလန္း မဲေမွာင္ေနေသာ သစ္ေတာႀကီးတေတာကို ျမင္ေတြ႕ရ၏။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သစ္ေတာႀကီးရွိရာသို႔ ေရာက္လာၿပီး သစ္ေတာအတြင္း ၀င္သြားေသာအခါ ကြၽန္း၊ ပ်ဥ္းကတိုး၊ အင္ၾကင္း၊ သစ္ယာ၊ ပိေတာက္၊ ပ်ဥ္းမ စသည္ျဖင့္ သစ္ပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕ရသျဖင့္ အေ၀းက ျမင္ေတြ႕ခဲ့ေသာ သစ္ေတာႀကီး ဘယ္ေရာက္သြားသည္ကို မသိေတာ့ဘဲ ေပ်ာက္ကြယ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပါသည္။

အမွန္အားျဖင့္ ကရင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ ေယ႐ႈခရစ္ မေမြးမီ ေၾကးေခတ္ကတည္းက ပ်ံ႔ႏွံ႔လ်က္ ရွိေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ အမည္အားျဖင့္ စေကာ၊ ပိုး၊ ပအုိ (ေတာင္သူ)၊ ယင္းျဖဴ၊ ယင္းနက္၊ ယင္းၾကား၊ ပေဒါင္၊ ယင္းေဘာ္၊ ယင္းတလဲ၊ ဘြဲ၊ ပရဲ႕၊ ဂယ္ခို၊ ဂယ္ဘား စသျဖင့္ လူအမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာ အမည္ကြဲသြား ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အေစာပိုင္း ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ပ်ဴလူမ်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ အလြန္ယဥ္ေက်းေၾကာင္း၊ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားစြာ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားကို ေအဒီ (၁) ရာစုတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပ်ဴ ေခၚေသာ လူမ်ိဳး ဘယ္ကလာသလဲ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာသည္။ အေျခအျမစ္ မသိသူအဖို႔ မ်က္စိလည္ရပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ေက်ာက္ေခတ္က အညာသား ယဥ္ေက်းမႈ (Anyathian culture) ေခၚ ဧရာ၀တီ ယဥ္ေက်းမႈသည္ အညာအရပ္တြင္ ေပၚခဲ့သည္။ ထိုေက်ာက္ေခတ္က လူသားမ်ားသည္ ၾသစၾတစ္အႏြယ္၀င္မ်ားအျဖစ္ အဆင့္ဆင့္ ေရြ႕လ်ားသြားၿပီး လက္က်န္မ်ားအျဖစ္ ဆလံု၊ မေလး (နီဂရစ္တို) အျဖစ္ ေတြ႕ရသည္။ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ၀င္ေရာက္စဥ္ ႏိုင္ငံသည္ အသစ္စက္စက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာ့သမိုင္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ၌ ကြင္းဆက္ျပတ္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

ပ်ဴသည္ ဘာလူမ်ိဳးလဲ။ ဘယ္က လာသလဲ။ အေျဖရွာၾကည့္ ၾကပါစို႔။ ပ်ဴမ်ားသည္ အသားမမဲသျဖင့္ ကုလား မျဖစ္ႏိုင္။ ကပၸလီလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ပ်ဴသည္ အသား၀ါသျဖင့္ အသား၀ါ အႏြယ္၀င္ မြန္ဂိုလြိဳက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မြန္ဂိုအႏြယ္ႀကီးထဲမွာ ပ်ဴအမည္ကို ရွာၾကည့္ရာ၌လည္း ပ်ဴဟူေသာ နာမည္ မပါ၀င္ပါ။ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ပ်ဴ ဘယ္က လာသလဲ။
အေျဖမွာ ရွင္းရွင္းကေလးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကရင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရစ္ေတာ္ မေမြးဖြားမီ ေၾကးေခတ္ကတည္းက ေနရာအႏွံ႔ ျပန္႔ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ကရင္အမည္ကို ေလ့လာစဥ္က ဖခင္အႏြယ္ (စေကာ) ကရင္၊ မိခင္အႏြယ္ (ပ၀ိုး) ကရင္ဟု ေခၚခဲ့ရာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက ပ၀ိုး ကို ေခၚ၍ မပီသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေခၚမတတ္၍ လည္းေကာင္း ပ၀ိုးမွ ပ်ဴသို႔ အသံလွယ္သြားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ပ်ဴသည္ ကရင္ျဖစ္ပါသည္။ (ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ သမိုင္းမြမ္းမံသင္တန္း တက္စဥ္က မႏၱေလး တကၠသိုလ္ သမိုင္းဌာနမွ သင္တန္းပို႔ခ်ေသာ တာ၀န္ရွိ သမိုင္းဆရာတဦးအား ေမးၾကည့္ရာ ၎က ပ်ဴသည္ ကရင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာပါသည္။ ၎သမိုင္းဆရာသည္ ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာ ပညာရွင္တဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ပ်ဴတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာ တည္ေဆာက္ပံု၊ အရပ္အေမာင္း၊ ဆံပင္၊ မ်က္စိ၊ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ အသားအေရာင္သည္ ကရင္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ ထင္ရွားေသာ ပ်ဴမင္းတပါး၏ အမည္သည္ ပ်ဴေစာထီး ဟုေခၚသည္။ ကရင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာအရ ေစာဒီ ဟု ေခၚေၾကာင္း သိရသည္။

မွန္နန္းရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီး၌ ပ်ဴႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါသည္။
ကိ။
သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဟံသာ၀တီ ပ်ဴ (ဟန္လင္း) မင္း ၈၀၀။ တမၸဒီပ ပ်ဴမင္း ၁၉၀။ မကရာ ပ်ဴမင္း ၁၆၀။ ပင္လယ္ ပ်ဴမင္း ၆၇။ ေကာင္းစင္ ပ်ဴမင္း ၃၀။ အလႅကပၸ ပ်ဴမင္း ၂၆။ ရြာပုႀကီး ပ်ဴမင္း ၅၀။ လယ္ကိုင္း ပ်ဴမင္း ၄၀။ မင္းေပါင္း ၁၃၉၃ ပါး။
တူ။ ဟံသာ၀တီပ်ဴလက္ႏိုင္ ေစာရန္နစ္ လက္ထက္ ရတနာမိုး ႏွစ္ႀကိမ္ရြာ၏။
ကူ။
မတရာပ်ဴအဆံုးကား “ေစာဦးစြာ” မင္းျပဳ၏။
ေကာ။
ေရွးေဟာင္းစာဆိုအတိုင္း ယူရေသာ္ ပ်ဴမင္းဆက္မ်ားလည္း ရွားရွားပါးပါး မဟုတ္။ ဘုန္းေဘာလေအာ ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ပ်ဴမ်ားသည္ ေနရာမလပ္ အႏွံ႔ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
ကိ။
ဤသေဘာကို ျမန္မာ ပူရာဏ္စာေဟာင္း မ်ားက ဆိုၾက၏။
ေကာ္။
သို႔ေသာ္ ေရွးေဟာင္းစာေဟာင္းကို အ႐ူးျခင္းေတာင္း သဖြယ္ထား၍ လစ္လ်ဴ႐ႈရမည္မွာလည္း အခက္ပင္ျဖစ္သည္။ စာေဟာင္း၌ပါေသာ ဘုရင္အမည္မ်ား၊ ၿမိဳ႕အမည္မ်ား ယေန႔ထင္ရွားေသာ ၿမိဳ႕မ်ား၏ စကားလံုးရင္းျမစ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား “ဥပမာ- မကၡရာ၊ ပင္လယ္”၊ မင္းအေရအတြက္ အေသအခ်ာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရျခင္းအားျဖင့္ မဟုတ္ခါမွ လြဲေရာ၊ ရာဇ၀င္တန္ဘိုး မရွိသည့္တိုင္ေအာင္ ရာဇပံု (Tales of Kings) တန္ဘိုးအားျဖင့္ မုခ်ရွိသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ (ေမာင္ကန္ ပ်ဴ ျမန္မာစြယ္စံုတြဲ ၂၊ စာ ၂၄၅)။

ဤမွန္နန္းရာဇ၀င္ အေထာက္အထားအရ ပ်ဴမ်ား ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ရွိေနသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေယ႐ႈခရစ္ မေမြးမီကတည္းက ကရင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားအျပား ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္သည္။
တဖန္ ျမန္မာ့သမိုင္း၌ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ပ်ဴ၊ ကမ္းယံ၊ သက္ ကို ေဖာ္ျပရမည္ဆိုပါက ပ်ဴသည္ မိခင္အႏြယ္ ကရင္ျဖစ္ၿပီး ကမ္းယံသည္ ကရင္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ သက္မွာ အသံထြက္ လွယ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာမ်ားက ဂ ကို သ သံ ထြက္ေလ့ရွိသည္။ Samdoway ကို သံတြဲ၊ Salween ကို သံလြင္၊ Sarskrit ကို သံက႐ိုက္ စသည္ျဖင့္ အသံထြက္ၾကသည္။ သက္မွာ စက္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ (ျမန္မာ့စြယ္စံုတြဲ ၁၊ စာ ၄၈၂၊ ဒုေကာ္လံ စာေၾကာင္း ၃၅၊ သက္ Sak)။
မိခင္အႏြယ္၀င္ကရင္မ်ား၏ အမည္ေရွ႕၌ စက္ (စဲ့) ေရးၾကသည္။ ဆိုလိုသည္က ေမာင္ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ဥပမာ ေမာင္သန္းေက်ာ္ အစား စသန္းေက်ာ္ ဟု ေရးၾကသည္။ ဖတ္လွ်င္ စက္သန္းေက်ာ္ ဟု ဖတ္ရသည္။ စသန္းေက်ာ္ ဟု ဖတ္လွ်င္ မွားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ပ်ဴ၊ ကမ္းယံ၊ သက္မွ သက္အမ်ိဳးအႏြယ္သည္ မိခင္အႏြယ္၀င္ ပ၀ိုးကရင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ သက္သည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးျဖစ္သြားသည္ဟု ပါရွိသည္။ ေရွးအခါက ရခိုင္႐ိုးမတေလွ်ာက္တြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ သံတြဲမွစ၍ ေတာင္စဥ္ခြန္ႏွစ္ခ႐ိုင္၌ပင္ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မွန္နန္းရာဇ၀င္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (မွန္နန္းရာဇ၀င္၊ စာ ၁၆၈၊ စာေၾကာင္း ၁၀)
ဟန္လင္း၊ ဗိႆႏိုး၊ သေရေခတၱရာ ၿမိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား၌ ၿမိဳ႕တည္ေထာင္ပံု၊ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္မ်ားသည္ မက္ဆိုပိုေတးမီးယား ေဒသမွလာေသာ အသိပညာမ်ား ျဖစ္ႏီုင္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ သမိုင္းကြင္းဆက္ျဖစ္ပါသည္။ ဆူးမားရီးယန္း (Sumerians) မ်ားသည္ အုတ္ဖုတ္ေသာ အတတ္ကို သိရွိလာၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ဆူးမားရီးယန္းမွ တဆင့္ရခဲ့ေသာ အတတ္ပညာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ဤႏိုင္ငံကို ေရွးအခါက ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ပ်ဴႏိုင္ငံဟုသာ ေခၚၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟု မေခၚၾကေခ်။ တ႐ုတ္မွတ္တမ္းမ်ားအရ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၂၇၁ ခု တိုင္ေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပ်ဴႏိုင္ငံဟုသာ ေခၚၾကသည္။

အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားတြင္ ရွိေသာ ကရင္မ်ား

ေလာ Laos

၁၉၆၅ ခုႏွစ္က ႏွစ္သစ္ကူးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာအိုသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာဖူးရာ ၎တို႔ႏိုင္ငံ၌ ကရင္မ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာဖူးပါသည္။ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္ခြဲမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမာင္ (Meo) မ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။

ထိုင္း Thai

ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ကရင္အမ်ားအျပား ရွိသည္။ စေကာကရင္၊ ပိုးရင္မ်ား ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္က သာသနာျပဳ ဆရာလူးေရႊ၏ မွတ္တမ္းအရ ဇင္းမယ္ၿမိဳ႕မွ ျမန္မာနယ္စပ္အထိ ကရင္ရြာေပါင္း ေထာင္ခ်ီ၍ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဇင္းမယ္သည္ ျပည္၊ ေတာင္ငူ ၿမိဳ႕တို႔ႏွင့္ အေရွ႕အေနာက္ တတန္းတည္း၌ ရွိသည္။ မဲပီ၊ မဲနန္မွ သူးမြဲကလိုး၊ ကန္သူရိ အထိ ကရင္ရြာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ကရင္လူဦးေရ ၃၀၀၀၀၀ (သံုးသိန္း) ခန္႔ရွိသည္။ မဲနန္ႏွင့္ မဲေခါင္ျမစ္ ၾကားတေလွ်ာက္မွာလည္း ကရင္ရြာေပါင္း မ်ားစြာရွိ၍ ေတာေခါင္းအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ကရင္မ်ားပိုင္ ဆင္အစီးေပါင္း ၅၀၀ မွ ၁၁၀၀ ၾကားမွာ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ လူအခ်ိဳ႕သည္ တဦးတည္းပင္ ဆင္အစီးေပါင္း ၄၀ မွ ၅၀ အထိ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ အနီး ပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္း ဆင္အစီး ၅၀ ပိုင္ေသာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ရွိၾကသည္။ စေကာအႏြယ္၊ ပိုးအႏြယ္၊ ေတာင္ငူအေရွ႕တြင္ ဘြဲကရင္မ်ား အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကသည္။

ဤမွတ္တမ္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၄၀ က မွတ္တမ္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာခဲ့ေသာ ဂ်ိမ္းစ္ ဒဗလ်ဴ ဟာမီတန္ (James W. Hamilton) က ထိုင္းတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးသည္ ဒုတိယ လူဦးေရ အမ်ားဆံုးဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ (Pwo Karen by James W. Hamilton, 1976. page 5 … Which makes the Karen the largest non. Thai group in Thailand)
ကမ္ပူးျခား (ကေမၻာဒီးယား)

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ကေမၻာဒီးယားတြင္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း လိုက္လာေသာ ကရင္မ်ားကို ျပန္ေလ့လာၾကည့္က သိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကရင္မ်ားလည္း ေရာက္မည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္းက အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား၏ ပင္လယ္ကမ္းစပ္တြင္ အိႏိၵယျပည္မွ အေခၚအေ၀ၚမ်ိဳးျဖစ္ေသာ စမၸါျပည္၊ ကေမၺာဇျပည္ ဟူ၍ရွိရာ ၎ကေမၺာဇျပည္သည္ ကမ္ပူးျခားျပည္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္အခါက ထိုင္း (ယိုးဒယား) ႏိုင္ငံဟူ၍ မရွိေသးဘဲ ကေမၺာဇႏိုင္ငံထဲတြင္ ယိုးဒယားလည္း ပါ၀င္သည္ (Marcopolo by Horris Collis, ဦးလွဒင္ ျမန္မာျပန္၊ စာ ၂၁၆)။ ထိုကဲ့သို႔ ကမ္ပူးျခားႏွင့္ ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ တေပါင္းတည္းျဖစ္၍ ကရင္မ်ားလည္း ကမ္ပူးျခား ႏိုင္ငံထဲသို႔ သြားလာ ၀င္ထြက္ကာ အိုးအိမ္ထူေထာင္ေနၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒါက္တာဗင္တန္ သာသနာျပဳစဥ္က ကေမၻာဒီးယားမွ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေဒါက္တာဗင္တန္ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ (The Loyal Karens of Burma by D.M. Smeaton, 1920, page 137, A party of Karens once came to Dr. Vinton in Rangoon from the Cambodia.)

ဗီယက္နမ္

ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတြင္ ကရင္အမ်ိဳးအႏြယ္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ ေယာင္၊ ေျမာင္ တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ကရင္ယဥ္ေက်းမႈ အသံုးအေဆာင္မ်ားကိုလည္း ဟႏြိဳင္ၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္တြင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ (The New Encyclopedia Britannica, vol 19, 15th edition 1974, Victman, North. page 133, 1st col. … The Nuong – Ya’o and the Meo, whose villages are found above the 3000 foot level.)

ေဘာ္နီယို

ဤကြၽန္းတြင္ အင္ဒီးယန္းေသြးပါေသာ ဒယက္ (Dyaks) မ်ား ေတြ႕ရသကဲ့သို႔ ကရင္အမ်ိဳးအႏြယ္ ကယမ္ (Kayans, Kenyahs) မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ၎ ကယမ္မ်ားကို ဗိုလ္မွဴးဘရွင္က ဒယက္ႏွင့္ လြဲမွားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကယမ္သည္ အသား၀ါအႏြယ္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ဓာတ္ပံုကိုလည္း Compton’s Picture Encyclopedia, vol 2, 1956, page 256 တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ဤစြယ္စံုက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၂၅၄ တြင္ (Borneo – The vast and savage island of Dyaks … Other tribes are Kayans, Konyahs.) ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ဤအဆိုကိုလည္း ဟို႔စ္ (Mr. Hose) ႏွင့္ မက္ေဒါဂယ္ (Mr. Mc Dougall) တို႔က ေထာက္ခံတင္ျပထားပါသည္။ (The open mind, vol 3, No. 10 August, 1963. The Karens. Their origin and early movement, by Saw Hanson Tadaw, M.A. London … Mr. Hose and Mr. Cc Dongall went further a field to trace their origins of the Karens. They maintained that the Kayans of Borneo and the tribes of Karen in Burma are related)

နိဂံုး

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အသား၀ါ မြန္ဂိုႏြယ္၀င္မ်ား ျဖစ္သည္။ ျမစ္၀ွမ္းယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေသာအခါ အာရွတိုက္ အလယ္ပိုင္းမွ ေျမၾသဇာေကာင္းေသာ ျမစ္ႏွစ္မႊာ ျမစ္၀ွမ္းေဒသ (သို႔မဟုတ္) ရွိနလြင္ျပင္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ျမစ္၀ွမ္းေအာက္ပိုင္းေလာက္တြင္ ေနထိုင္၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုမွ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္ ျမင့္မားလာသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဒသတြင္ ၿငိမ္သက္မႈ မရွိသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနလိုေသာ ကရင္တို႔သည္ ယူဖေရးတီးျမစ္မွ တဆင့္ ေကာ့ေကးဆပ္ ေတာင္တန္း၊ ထီးဆဲ့မဲ့ယြာ၊ တိဘက္ ကုန္းျပင္ျမင့္၊ အာရွတိုက္ အလယ္ပိုင္းသို႔ အဆင့္ဆင့္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။
တဖန္ သံလြင္၊ မဲေခါင္၊ ယန္စီက်န္ ျမစ္မ်ားမွတဆင့္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား ကြၽန္းဆြယ္ရွိ ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ကမ္ပူးျခား၊ ယိုးဒယားႏွင့္ မေလးကြၽန္းဆြယ္ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကို ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေက်ာ္၍ ေဘာ္နီယိုကြၽန္းသို႔တုိင္ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေရာက္ရွိသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ျမန္မာႏွင့္ ယိုးဒယားႏိုင္ငံတို႔တြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ကရင္၏ မူလဇစ္ျမစ္ သုေတသနလုပ္ငန္း တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးသို႔ ရည္မွန္းလွ်က္။
ေစာေဖာ (ရန္ကုန္)

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီ (မဟာရန္ကုန္) ၏ နံရံကပ္စာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သုေတသန စာတမ္းတခုကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မူရင္း။ ။ Zwekabin.org မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါတယ္
Read more »

About Gmail Password


About Gmail Password
အခုေျဖရွင္းေပးေနရတဲ့ျပသနာေလးေတြပါ
တစ္ေယာက္လာပီးေျပာသြားလိုက္ ႏွစ္ေယာက္လာပီးေျပာသြားလိုက္နဲ႕ နဲ႕မလို႔ပါ တစ္ေယာက္လာေျပာပ်ံပီ အေကာင့္သူမ်ားခိုးသြားလို႔တဲ့ တကယ္တမ္းေတာ့ ကိုယ့္အေကာင့္ကို ဘယ္သူမွမခိုးပါဘူး ခိုးပီးေတာ့ေကာဘာလုပ္မွာလည္း တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေထာက္ေခ်ာက္ဆင္တက္ၾကတယ္ အဲ့ဒါကေတာ့ Gmail အတုေတြရယ္ Mail ထဲ၀င္လာတဲ့ Mail ကို Recover လုပ္မလားဆိုတဲ့ေမးကို သြားဖြင့္ပီးေတာ့ UserName နဲ႕ Password ကိုထည့္ေပးလိုက္လို႔ျဖစ္ပါတယ္
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ KeyLogger ကိုစက္ထည္းသြင္းထားလို႔ျဖစ္ပါတယ္ တကယ္တမ္းေတာ့ အဲ့ဒါေတြအားလံုးဟာ အလွဴလာခံၾကတယ္လို႔ပဲေျပာရမွာေပါ့ (User Name နဲ႕ Password အလွဴခံသည္)အဲ့လိုေအာ္ပီးေတာ့ကို၀င္လာၾကတာပါ
ကိုယ့္က သြားလွဴလိုက္ေတာ့ ပါသြားတာေပါ့ေလ ဟိဟိ ေျပာတဲ့လူေတြမ်ားလာေတာ့လည္း မေရးမဖစ္ေရးမွရေတာ့မွာမလို႔ ေရးပါေတာ့မယ္ ။
အေကာင့္ကေပ်ာက္တာမဟုတ္ပါဘူး ခိုးခံရတာလည္းမဟုတ္ပါဘူး သူငယ္ခ်င္းကိုယ္တိုင္က လိုက္လိုက္လဲလဲ ေပးမိလိုက္တာပါ
အဲ့ဒါကို သူငယ္ခ်င္းကိုတိုင္က မသိလိုက္တာပါ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကပိတ္ဖို႔ေမ့ခဲ့ၾကတာပါ Gmail ပိတ္ဖို႔ေမ့ခဲ့ရင္ေတာ့ျဖင့္(သို႔မဟုတ္)Remember ေပးထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ Browser ထဲမွက်န္ခဲ့တက္ပါတယ္
Gtalk ပိတ္ဖို႕ေမ့သြားရင္ေတာ့ ယူတဲ့သူကလြယ္လြယ္နဲ႕ေတာ့ ယူလို႔မရပါဘူး ဒါေပမယ့္ယူလို႔ရပါတယ္ Password See Software ေတြရယ္ Gtalk Password Recover Software ေတြကိုအသံုးျပဳရပါတယ္ Password See Software ကိုအသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ တစ္ခါ တစ္ခါ ကြန္နရွင္က်ခဲ့ရင္ Gtalk ကေအာ္တိုျပန္ေအာက္သြားပါတယ္ UserName နဲ႕ Password ျပန္ေပၚလာပါတယ္ အဲ့အခ်ိန္မွာ Password See Software တစ္ခုခုကို Gtalk ေပၚမွာေထာက္လိုက္တာနဲ႕ Password ကိုေတြ႕ရပါတယ္ ကြန္နရွင္မက်မခ်င္းထိုင္ေစာင့္ပီးေတာ့ ယူမွရမွာေပါ့လို႔ စဥ္းစားမိပါလိမ့္မယ္ ဒါေပမယ့္ My Network Place ကေန Disable ေပးလိုက္ရင္ ကြန္နရွင္က်တာနဲကတူတူပါပဲ ေနာက္တစ္ခုကို Gtalk Proxy ကို မရွိတဲ့ Proxy တစ္ခုခုေရွာက္ထည့္လိုက္ရင္လည္း ကြန္နရွင္က်သြားတာနဲ႕အတူတူပါပဲ
Gtalk Password Recover Software ကိုသံုးတာကေတာ့ အဲ့ Software ေတြမွာ Scan ဖတ္တာပါပါတယ္ ေလာေလာဆယ္ဖြင့္ထားတဲ့ Gtalk အေကာင့္က Password ကို Scan ဖတ္ပီးေတာ့ယူသြားပါတယ္ အဲ့ဒါကေတာ့ပိုလြယ္တာေပါ့ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ၾကိဳတင္စည္စဥ္လာၾကတယ္ေလ အဲ့ Software ေလးေတြကို Portable Version အျဖစ္ေျပာင္းလဲလာပါတယ္ ပီးေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာနားမွာ စတစ္ေလးထိုးပီးေတာ့ ယူသြားယံုပဲေပါ့ ဒါကသူငယ္ခ်င္းကိုယ္တိုင္လွဴခဲ့လို႔ပါ ဟိုတစ္ေယာက္ကလည္း ဒါနေျမာက္ေအာင္ယူသြားတာေပါ့ေလ ဒါေပမယ့္ အဲ့ရန္ေတြကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔ ေအာက္မွာေမွာ္ေမွာ္ေရးေပးမယ္ေနာ္ အဲ့ဆိုရင္ ေအးေဆးပဲ ခဏလွဴလိုက္မယ္ ပီးေတာ့ျပန္ယူမယ္ မီးကိုကစားကမေကာင္းဘူးလို႔ေတာ့ေျပာျခင္တယ္ေနာ္ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ကိုယ့္ထပ္ေတာ္တဲ့သူ တက္တဲ့သူေတြ အမ်ားအျပားရွိသလို ကိုယ္ေလာက္မတက္ခဲ့ရင္လည္း ေရွာက္ဆဲခဲ့ ေမးေတြေရွာက္ျဖတ္ခဲ့ရယ္ ဘယ္လိုလုပ္မလည္း ပီးေတာ့ အေကာင့္ကို ျပန္မရခဲ့ရင္ေမွာ္ေမွာ္ကေတာ့ ေတာ့တာ၀န္ယူဘူးေနာ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက မဆင္မျခင္ဖြင့္လိုက္တာပါ ဥပမာေနရာႏွစ္ခု ကိုတစ္ျပိဳင္တည္းဖြင့္သလိုျဖစ္သြားတာေပါ့ freedom Software ေလးကိုသံုးဖူးၾကရင္ေတာ့သိမွာပါ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕က Freedom ကိုသံုးပီးပတ္မသြားပါဘူး ဒါေၾကာင့္ေနာက္လူက လာပီးသူ႕အေကာင့္ကို ဖြင့္လိုက္တာနဲ႕ Disable ျဖစ္ေရာေလ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ Freedom ကသူမ်ားႏိုင္ငံ proxy ကိုသံုးတာပါ ဥပမာ US Proxy ကိုသံုးတယ္ထား User တစ္ေယာက္က တျခားဆိုင္မွာ ျမန္မာ Proxy နဲ႕သံုးလာပါတယ္ ပီးေတာ့ ဒီဆိုင္မွာ US Proxy ကိုသံုးမိလိုက္တယ္ အဲ့ေတာ့ဘာျဖစ္သြားလည္း အဲ့အေကာင့္က ခုနက ျမန္မာမွာ အခုခ်က္ျခင္းပဲ US ကိုေရာက္ေနတယ္ ဆိုေတာ့ Google Server ကမယံုတင္ကာျဖစ္ပီးေတာ့ ျဖတ္လိုက္တာေပါ့ အဲ့ဒါနဲ႕ အေကာင့္ေလးက ပ်က္သြားေရာေပါ့ အကယ္၍ သံုးျခင္တယ္ဆိုရင္ေပါ့ Proxy ႏွစ္ခု အေျပာင္းအလဲလုပ္မယ္ဆိုရင္ အနည္းဆံုး ႏွစ္နာရီျခားပါ ပီးေတာ့ Gmail အတုနဲ႕ေတြ႕လိုက္ရင္ေတာ့ Password ပါသြားတာေပါ့ တကယ္တမ္းေတာ့ Gmail မွာ Password ကအဓိကလံုျခံဳေရးစနစ္မဟုတ္ပါဘူး လံုျခံဳေရးစနစ္အဓိက သံုးခုရွိပါတယ္ ေအာက္မွာေျပာျပသြားပါမယ္ Gmail Password ေပ်ာက္သြားလို႔ Gmail အေကာင့္တစ္ခုဆံုးရႈံးသြားပီလို႔မထင္လိုက္ပါနဲ႕ ျပန္ယူလို႔ရပါတယ္ ျပန္ယူနည္းသံုးနည္းရွိပါတယ္ အဲ့ဒါကိုလည္းေျပာျပပါမယ္ Disable ျဖစ္သြားခဲ့ရင္ေတာ့ 24 နာရီေစာင့္ၾကည့္လိုက္ပါ ပီးရင္ ျပန္ဖြင့္ၾကည့္ပါမရလွ်င္ ေနာက္ဆံုးတစ္နည္းေတာ့က်န္ပါေသးတယ္ ရမရေတာ့အာမမခံပါဘူး ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ေမွာ္ေမွာ္ စမ္းတာ တစ္ခ်ိဳ႕အေကာင့္ေတြ ျပန္မရခဲ့ပါဘူး တစ္ခ်ိဳ႕အေကာင့္ေတြေတာ့ လြယ္လြယ္နဲ႕ျပန္ရပါတယ္ ကဲသင္ခန္းစာေလးစလိုက္ရေအာင္
Gmail Recover လုပ္ထားပါ
ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ Password ျပန္ယူရာမွာ Recover မလုပ္ထားပါက ျပန္ယူလို႔ရမယ္မဟုတ္ပါ အဲ့ဒါေၾကာင့္အရင္ဆံုးကာကြယ္နည္းကို ေျပျပပါမယ္ အျခားေမးေတြ အေကာင့္ေတြမွာလည္း Recover ဆိ္ုတာရွိၾကပါတယ္ သူ႕နည္းနဲ႕သူေပါ့ Gmail Recover လုပ္နည္းသံုးနည္းကိုေျပာျပပါမယ္ အဲ့ဒါေတြက တကယ္တမ္းေတာ့ အေကာင့္စလုပ္ကတည္းကလုပ္ထားရမွာပါ ဒါေပမယ့္ အေကာင့္ရွိပီးသားသူေတြအတြက္ အရင္ေရးေပးပါမယ္ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အေကာင့္အသစ္လုပ္ရန္အလြန္ခတ္ခဲသြားပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္
Gmail Recover လုပ္နည္း
အျခား Gmail အေကာင့္ႏွင့္ Recover လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အေကာင့္ႏွစ္ခုရွိတဲ့သူမ်ားအတြက္ပိုအဆင္ေျပပါတယ္ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ လူ႕စိတ္ကေမ်ာက္စိတ္လိုပဲေလ သူမ်ားအေကာင့္ကို Recover ေပးထားမိရင္ ျဖတ္လိုက္ပါ အဲ့ Recover ေပးခံထားရတဲ့အေကာင့္ပိုင္ရွင္က သူငယ္ခ်င္းတို႕အေကာင့္ကို အခ်ိန္မေရႊး တစ္ေရးႏိုးထပီးေတာ့ Password ကိုေျပာင္းပစ္လို႔ရပါတယ္ အေကာင့္ႏွစ္ခုပိုင္ထားသူမ်ားကေတာ့ အေကာင့္အခ်င္းခ်င္း Recover ေပးထားလို႔ရပါတယ္ အဲ့ဒါအဆင္ေျပတာေပါ့ Gmail ကိုအရင္ဖြင့္လုိက္ပါ ပီးရင္ Setting >> Accounts and Import >> Google Account Settings ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ အဲ့ဆို ေအာက္ကပံုအတိုင္းေပၚလာမွာျဖစ္ပါသည္ အဲ့နားမွာ Your recovery email adresses: နားက Edit ကိုႏွပ္ပီး သူငယ္ခ်င္း Recover လုပ္မယ့္ေမးကို ထည့္လိုက္ပါ ပီးရင္ Security question ကိုပါျပင္ပါမယ္ ေအာက္နားက Edit ကိုႏွိပ္ပီး ၾကိဳက္တာျပင္လို႔ရပါတယ္ ဥပမာ ေမခြန္းက What is your father's middle name ထားလိုက္ အေျဖကို I go to school hehehe 12345 အဲ့လိုေရွာက္ေျဖလို႔ရပါတယ္ အဲ့ေတာ့ မွန္းရခတ္တဲ့ တာေပါ့ အဲ့ေတာ့ပိုလံုျခံဳတယ္ေလ တစ္ခုၾကားျဖတ္ေျပာမယ္ေနာ္ Gmail Password ေပးမယ္ဆိုရင္ ျမိဳ႕နာမည္ တို႔ ေမြးေန႔တုိ႕ ကိုယ့္နာမည္တို႔ကို မေပးတာေကာင္းပါတယ္ ပီးေတာ့ နံပါတယ္ ေတြေပါ့ ဥပမာ တစ္ခုေပးျပမယ္ေနာ္ 123hell0he44y749 အဲ့လို ေပါက္တက္ကရေပးတာ ေကာင္းပါတယ္ Password Creaker Software ေတြကို လွည့္စားတဲ့သေဘာေပါ့ အဲ့လိုေပးရင္ Password Creaker Software တို႔ Web Mail hack Software တို႕ကေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္ေပးႏိုင္ေတာ့ ပိုပီးလႈံျခံဳတာေပါ့ေလ ပီးေတာ့ တစ္လံုးျခင္းအဓိပါယ္ရွိတဲ့စာလံုးေတြ everything အဲ့လိုေတြမေပးသင့္ပါဘူး ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ Password Creaker Software တစ္ခ်ိဳ႕က Dictionary ေတြနဲ႕တိုက္စစ္လို႔ရတယ္ေလ အဲ့ေတာ့ ခ်က္ခ်င္း Password ကိုသိသြားေရာေပါ့ ေျပာရင္နဲ႕ဘယ္ေရာက္သြားလည္းသိ၀ူး အေပၚကျပန္ဖတ္လိုက္ဦးမယ္ မွန္မိပီ အကုန္ပီးရင္ Save လိုက္ပါ အဲ့ဆိုရင္ Recover လုပ္ငန္းပီးဆံုးသြားပါပီ အဲ့ဒါက အေကာင့္ကို Recover လုပ္နည္းႏွစ္နည္းပါ ေနာက္တစ္နည္ကေတာ့ ေနာက္ပိုစ္တစ္ခုမွာေရးေပးပါမယ္ Password ျပန္ယူတဲ့နည္းေကာေပါ့ ေမွာ္ေမွာ္ေမာပီ ဆက္ရန္ ဟယ္ဟယ္ ကိုရီးယားဇတ္လမ္းတြဲေတာ့ဟုတ္၀ူးေနာ္ တစ္ခုေလာက္ေတာ့ေၾကာ္ဌွာ၀င္ထားမွရမယ္ Gmail ကိုတစ္ကမာၻလံုးသံုးေနတာပါ သူမ်ားႏိုင္ငံကဘာမွကိုမျဖစ္ပါဘူး ျမန္မာႏိုင့္ငံကပဲ ဟက္ခံရတာနဲ႕ ဘာနဲ႕ညာနဲ႕ဆိုေတာ့ ျမန္မာက ဟက္ကာေတြ ခရက္ကာေတြက သူမ်ားႏိုင္ငံထပ္ပိုေတာ္တယ္ထင္တယ္ေနာ္ အဲ့ဒါေလးပါ ေျဖေပးခဲေနာ့ က်န္တာေတာ့ ေနာက္ပိုစ္တစ္ခုနဲ႕ဆက္ေရးေပးမွာပါ ေနာ္
အရင္ပိုစ့္ကအတိုင္း Recover လုပ္ပီးပါက ျပန္ယူလို႔ရပါတယ္
ျပန္ယူမယ္ဆိုရင္ အရင္ဆံုး Gmail Signin လုပ္မယ့္ေနရာကို
သြားလိုက္ပါ ပိးေတာ့ Signin ၀င္မယ့္ေအာက္နားေလးမွာ

Can't access your account? ဆိုတာေလးကိုႏွိပ္လိုက္ပါ
အဲ့နားေရာက္ရင္ Email address ဆိုတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္
သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ Gmail address ကိုရိုက္ထည့္လိုက္ပါ ပီးရင္
Submit ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ
စာလံဳးေလးပံုတူရိုက္ခိုင္းတာေပၚလာပါလိမ့္မယ္ ရိုက္ေပးလိုက္ပါ

အဲ့ေအာက္ေရာက္ရင္ Email to ******@g*****.com
ဆိုတာက သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ password အသစ္ကိုေျပာင္းလို႔ရမယ့္လင့္ကို Recover
ေပးထားတဲ့ေမးထဲသို႔ပို႔ေပးမွာျဖစ္ပါသည္ အဲ့ဒါကို
လစ္ေပးပီးေတာ့ Continue ကိုႏွိပ္လုိက္တာနဲ႕ Recover mail
ထဲကိုေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္ ဒုတိယတစ္ေၾကာင္း Answer your
security question ကေတာ့ Password ကို အရင္ေပးထားတဲ့
Security Quertion နဲ႕အသစ္ကိုေျပာင္းတာျဖစ္ပါတယ္
ကလစ္ေလးေပးပီးေတာ့ Continue ကိုႏွိပ္လို္ကတာႏွင့္
အေျဖထည့္ေပးရမယ့္ Box ေလးက်လာပါလိမ့္မယ္
ထည့္ေပးပီးေတာ့ Continue ႏွိပ္လိုက္တာနဲ႕ Password
အသစ္ကိုေျပာင္းလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္
တတိယတစ္ေၾကာင္း အလြန္အေရးၾကီးပါသည္ သူရဲ႕ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ေတာ္ေတာ္ျမင့္ပါသည္ အဆံုးအထိေတာ့ဖတ္လိုက္ပါ လို႔ေမွာ္ေမွာ္ေျပာပါရေစ I no
longer have access to these ဆိုတာေလးကို
ကလစ္ေလးေပးပီးေတာ့ Conitinue ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ ေအာက္မွာျပထားတဲ့ Box ေလးတစ္ခုက်လာပါလိမ့္မည္

ဒါဟာေနာက္ဆံုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပါပဲ
အေပၚနည္းေတြမေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး ဆိုရင္ ဒီနည္းေလးကေတာ့
ေအာင္ျမင္မွာပါ မေအာင္ျမင္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေမးေလးကို
လြတ္သာလြတ္လိုက္ေတာ့ေပါ့ေနာ္ တစ္ခုရွိပါတယ္ Disable
ျဖစ္သြားတဲ့ေမး တစ္ခ်ို႕ကို သည္နည္းေလးနဲ႕ယူလို႔ရႏိုင္ပါတယ္ အကယ္၍ မက်လာခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့
ဒါေလးက အဲ့ပိုစ္ကို သြားမယ့္လင့္ေလးပါ ႏွိပ္လိုက္ပါ
အဲ့ဒါမွမက်လာေသးဘူးဆိုရင္ 24 နာရီေစာင့္ရမွာျဖစ္ပါသည္ အမွန္တစ္ကယ္က ကထမနည္းကို စမ္းပီးရင္ 24 နာရီးေစာင့္ပီးမွာ ဒုတိယနည္းကို စမ္းပါ ဒုတိယနည္းနဲ႕ တတိယနည္းလည္း 24 နာရီျခားပါ မျခားခဲ့ဘူးဆိုရင္ ကံဆိုးရင္ ေတာ့ ေမးေလးက disable ျဖစ္သြားတက္ပါတယ္ အဲ့ဆိုရင္ေတာ့ ေမးကို ဆံုးရႈံးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္
ပထမဆံုးက ကိုယ္သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ေမးတစ္ခုခုကို ခနငွားပီးေတာ့ An
email adress we can use to contact you*
ဆိုတဲ႕အကြက္ေလးထဲမွာ ထည့္လိုပ္ပါ အဲ့ေမးကို သူက Password
ေျပာင္းမယ့္ လင့္ကိုပို႔ေပးမွာျဖစ္ပါသည္ ပီးရင္ ေအာက္နားေလးက
I am unable to reset my password ဆိုတာေလးကို
ကလစ္ေပးလိုက္ပါ ပီးရင္ေအာက္ကိုဆက္ဆင္းသြားပါ Product
information ေအာက္နားက Do you use Gmail with this
account?* ဆိုတဲ႕ေနရာမွာ Yes ကိုေရႊးေပးလိုက္ပါ ပီးရင္
ေအာက္နားမွာ အကြက္ေလးေတြထပ္ထြက္လာပါလိမ့္မယ္
အဲ့နားမွာ ကိုေပ်ာက္သြားတဲ့ေမးလိပ္စာကိုထည့္လိုက္ပါ ပီးလွ်င္ ေအာက္နားမွာ Do you have a verification code? ဆိုတာေလးေပါ့ အဲ့ဒါကအေကာင့္လုပ္ကတည္းက recover mail ေပးပီးေတာ့ လုပ္ထားမွရပါတယ္ အဲ့ကုတ္ေလးကို သိရင္ေတာ့ ထည့္ေပးလိုက္ေပါ့ မသိရင္လည္း ထားခဲ့လို႔ရပါတယ္ ပီးလွ်င္ Email adresses of up to five frequently emailed contacts: ဆိုတဲ႕ေနရာမွာ ကိုယ့္အေကာင့္ လုပ္တုန္းက ထိပ္ဆံု အပ္တဲ့သူ သို႕မဟုတ္ ထိပ္ဆံုးေမးပို႔ တဲ့သူ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အေကာင့္ကို ထည့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္
ပီးရင္ Other account information ဆိုတာေလးကိုေျဖရပါမယ္
Account creation date* အေကာင့္ လုပ္ခဲ့တဲ႕ လနဲ႕ႏွစ္ကို ထည့္ေပးလိုက္ပါ ပီးရင္ Last successful login date ဆိုတာက ေနာက္ဆံုး ဖြင့္ခဲ့တဲ့ေန႔ကို ထည့္ေပးရပါမယ္ အတိအက်ထည့္ေပးရပါမယ္ မသိရင္ေတာ့ ထားခဲ့လိုက္ပါ ပီးရင္ password အေဟာင္းကို last password you remember* အဲ့အကြက္ေလးထဲမွာထည့္ေပးလိုက္ပါ ပီးရင္ Submit ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ နည္းနည္းေလးၾကာရင္ေတာ့ သင္ ထိပ္ဆံုးမွာထည့္ထားတဲ့ေမးထဲကို Password အသစ္ေျပာင္းမယ္ လင့္ေလးေရာက္လာပါလိမ့္မယ္ အဲ့မွာေျပာင္းလိုက္ရင္ အဆင္ေျပသြားပါပီ ဒီနည္းေလးက ကိုယ့္အေကာင့္ အခိုးခံရသူေတြအတြက္ လုပ္ရတာအဆင္ေျပပါတယ္ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ကိုယ္ပဲသိႏိုင္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြပဲျဖစ္လို႔ပါ ဒါေလးကိုမွတ္ထားလိုက္ပါ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက အေကာင့္ကို ခိုးပီးေတာ့ recover mail ျပင္လိုက္မယ္ sercurity question ေတြျပင္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ေတာ့ မရေတာ့ဘူး ဆိုပီးစိတ္ဓာတ္ေတာ့မက်လိုက္ပါနဲ႕ ဒီတတိယနည္းကို ေကာင္းေကာင္း သိထားမယ္ဆိုရင္ ၾကိဳက္တဲ့ ဟက္ကာလာ ၾကိဳက္တဲ့ ခရပ္ကာလာ ဘာမွကိုေၾကာက္စရာမလိုဘူး ဘာလို႔လည္ းဆိုေတာ့ သူတို႕က ဒါေတြကိုမမျပင္ႏိုင္တာ ျပင္ႏိုင္တဲ့ ခရပ္ကာဆိုရင္ေတာ့တစ္မ်ိဳးေပါ့ေလ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ျပင္သည္ထားအံုး လုပ္လို႔ရပါေသးတယ္ ျပသနာမရွိပါဘူး Gmail Password ေမ့ျခင္းႏွင့္ အခိုးခံရျခင္း အႏ ၱရာယ္မွ လြတ္ကင္းႏိုင္ၾကပါေစ လို႔ ဆုေတာင္းရင္း ... အိပ္ေပ်ာ္သြားပါပီ ဟိဟ
Read more »

Folder မ Lock ဘဲနဲ Folder ေဖ်ာက္ၾကမယ္


Folder မ Lock ဘဲ႔နဲ႔ Folder ေဖ်ာက္မယ္

ကဲ စာဖတ္သူတုိ႔ေရ..ဘယ္လုိလုပ္မွာလဲ Folder မ Lock ဘဲ႔နဲ႔ Folder ေဖ်ာက္မယ္တဲ႔ ။ ဟီး ျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးေနာ္ ။ ဒါေပမယ္႔ တကယ္ေနာ္...စာဖတ္သူတို႔ေရ...စမ္းၾကည္႔လုိက္ပါလား ။ ၾကိဳက္သြားေစရမယ္ :), Post ကိုေျပာတာ ။
စကားမ်ားသြားျပီ...စရေအာင္....
ကဲ ပထမဆုံး New Folder တစ္ခု ယူရေအာင္....

New Folderေတာ႔ရျပီ....ေနာက္တစ္ဆင္႔
နာမည္မေပၚေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ.....စာလုံးမပါတဲ႔ နာမည္ကို ေျပာင္းရမွာေပါ႔....။ ရွိေလာက္ပါဘူးေနာ္.. ဟီး....ဆက္မယ္
Run Box ထဲမွာ ဒီစာသားေလး ရုိက္ထည္႔လုိက္.....charmap
ကဲ ခဏေလးေစာင္႔....ဂလုိတက္လာမယ္....အဲဂလုိတက္လာရင္ အဲဂလုိလုပ္လုိက္ ေျပာေတာ႔ဘူး..လြယ္လုိ႔


ကဲ..ေကာ္ပီျပီးျပီဆုိရင္ေတာ႔....နာမည္ေျပာင္းျပီးေတာ႔ ေကာ္ပီထားတာေလးကို ထည္႔မယ္....


ျပီးရင္ နာမည္ ပါေတာ႔ဘူးေနာ္ Folderမွာ ဂလုိမ်ိဳး...

နာမည္ေတာ႔ မပါေတာ႔ဘူး...တကယ္ေပ်ာက္သြားေအာင္ ဆက္ေဖ်ာက္မယ္...
Right လင္႔ ေအာက္ဆုံက အတန္းေလးကို ေရြးလုိက္ Properties ပါ ။

ကဲ icon ေျပာင္းမယ္....
ခုလည္း အပုံမေပၚတဲ႔ icon ကို ေရြးလုိက္ပါ ။

ကဲ ျပီးရင္ အုိေခ လုိက္...ဆက္တုိက္ Properties မွာလည္း အိုေခ လုိက္ ။ ေပ်ာက္သြားျပီ ဟုတ္ ...

အဆင္ေျပေျပနဲ႔ စမ္းႏုိင္ၾကပါေစ ဆက္လက္ ရွာေဖြေပးဦးမယ္ :)
Read more »